رفتن به محتوای اصلی
Submitted by webadmin on س., 10/21/2014 - 18:10

فصل اول:موقعيت جغرافيايي، شرايط اقليمي

فصل دوم:ويژگي هاي روستا: وجه تسميه روستا، علل پيدايش روستا، عوامل محدود كننده توسعه روستا، امكانات موجود در روستا، اطلاعات كلي در مورد روستا، محورهاي دسترسي، نقشه امكانات و محدوديتها، نقشه تراكم ساختمان، نقشه كيفيت ابنيه

 فصل سوم: بررسي الگوهاي سنتي معماري روستا، بررسي نمونه هايي از ساختمان هاي موجود، فرم كالبدي ساختمان، ارتباط و عملكردها، جهت استقرار ساختمان ها، پنجره ها و نور گيرها، مصالح ساختماني، ليست مشكلات روستا

 فصل چهارم:طراحي بافتي از روستا، اسكيس ها، وضع موجود، بيان طرح، تصاویر

قیمت
رایگان
نوع و ساختار فایل
دانلود فایل
پیوستاندازه
دانلود فایل (51.66 مگابایت)51.66 مگابایت
س., 10/21/2014 - 18:10
پروژه روستا ( اغشت )