کاربران گرامی

ما پذیرای انتقادات پشنهادها و شکایات شما عزیزان هستیم و برای بهتر شدن کیفیت خدمات سایت از آنها بهره برداری نماییم

برای این کار می توانید پیشنهاد انتقاد و شکایت خود را با استفاده از فرم تماس با ما در بالای سایت با ما در میان بگذارید

یا می توانید با جناب آقای حسین اشرف زاده مهندس فناوری اطلاعات سایت با شماره تماس 09132590248 و

سرکار خانم اعظم باقیان صاحب امتیاز و مهندس معمار سایت با شماره تماس 09130025026 تماس حاصل فرمایید.