پروژه استخر شنا ( پلان همکف و پلان بام ، چهار نما و چهار برش )

Submitted by webadmin on س., 12/10/2013 - 14:06

پروژه استخر شنا نقشه آن شامل : پلان مبلمان طبقه همکف ، پلان بام ، نما از تمامی جبهه های استخر ، چهار برش می باشد.

فضاهای استخر شنا شامل :استخر، سرویس بهداشتی ها و فضای دوش ، فضای ورزش ، اتاق ماساژ، رستوران و ... میباشد.

 

نقشه المپیک استخر شنا (سایت پلان ، پلان زیرزمین ، همکف ،اول ، پلان پارکینگ طبقاتی ، نماهاو مقاطع )

Submitted by webadmin on پ., 12/05/2013 - 11:20

فایل المپیک استخر شنا که این فایل شامل :سایت پلان ، پلان زیرزمین ، همکف ،اول ، پلان پارکینگ طبقاتی درچهارسطح ،  چهارنما و سه برش می باشد 

طرح باغ گیاه شناسی کودکان در جورجیا

Submitted by webadmin on ی., 11/10/2013 - 21:14

طرح باغ گیاه شناسی کودکان در جورجیا "سایت پلان،پرسپکتیوها"به صورت jpg

این طرح مجموعه ای ست در یادگیری خلاقانه برای کودکان در باغ گیاه شناسی جورجیا،برای الهام بخشیدن به شگفتی، عشق و پاسداشت طبیعت از طریق یادگیری خلاق، ماجراجویی و بازی برای کودکان در تمام سنین ها میباشد.

سه اصل مهم که در طول فراینداین طراحی مورد توجه قرارگرفته عبارتند از:
- طبیعت به عنوان معلمی برای انسان
- ارتباط با طبیعت از طریق آموزش هنر، علم و سواد
- سلامت جامعه شامل زمین سالم ، غذاهای سالم، بدن سالم می باشد.

باغ کودکان شامل فضای بازیا گالری های زیر است: