دانلود نقشه معماری هتل

Submitted by webadmin on د., 08/24/2015 - 09:55

نقشه های DWG هتل شامل : سایت پلان ، پلان مبلان طبقه همکف ، پلا معماری سه طبقه دیگر

دو برش و یک نما همراه با مبلمان

سه تصویر رندر شده از پرسپکتیو خارجی و چهار تصویر رندر شده پرسپکتیو داخلی