دانلود فایل سه بعدی از ساختمان کارگاه آموزشی به سبک دیکانستراکشن

Submitted by webadmin on جمعه, 11/11/2016 - 13:41

فایل سه بعدی از کارگاه آموزشی به سبک دیکانستراکشن

این فایل شامل :حجم سه بعدی در اتوکد و 5 تصویر رندر گرفته شده از حجم ساختمان و یک تصویر رندر گرفته شده از طراحی داخلی